Thông tin an toàn thuốc chính trong bản tin định kỳ của Health Canada

Tháng 07/2017, Cơ quan điều hành sức mạnh Health Canada đã xuất bản bản tin mới (Health Products InforWatch) mang phổ biến cảnh báo đáng tin thuốc đáng chú ý.


Tháng 07/2017, Cơ quan điều hành sức lực Health Canada đã xuất bản bản tin mới (Health Products InforWatch) với phổ thông cảnh báo an toàn thuốc đáng chú ý như sau:

Ticagrelor và nguy cơ bắt gặp phản ứng mang hại nghiêm trọng trên da (SCAR)​: Health Canada đã tiến hành Tìm hiểu nguy cơ gặp gỡ tất cả phản ứng có hại hiểm nguy trên da như SJS/TEN, DRESS... Khi dùng ticagrelor và kết luận hung ác liệu hiện có chưa khẳng định mối hệ trọng giữa thuốc và tất cả phản ứng này


- tất cả dẫn chất DPP-4 và nguy cơ suy tim: khi mà Health Canada đang Đánh giá nguy cơ suy tim khi tiêu dùng tất cả dẫn chất DPP-4 thì nhà sản xuất đã cập nhật thông tin về nguy cơ này trong nhãn thuốc. Health Canada đã xem xét lại những ác nghiệt liệu hiện sở hữu và kết luận nhãn thuốc mà NSX cập nhật vừa qua đã biểu thị chuẩn xác nguy cơ này.


Finasterid và nguy cơ phản ứng nguy hiểm liên quan tới cơ: Health Canada đã đánh giấ và kết luận chưa loại thể trừ nguy cơ phản ứng với hại nghiêm trọng liên tưởng đến cơ lúc tiêu dùng finasterid và Health Canada sẽ khuyến cáo NSX cập nhật nguy cơ này vào nhãn thuốcẢnh minh họa: Internet.


- Mefloquin và nguy cơ biến cố với hại TKTW và tâm thần kéo dài, thảng hoặc gặp: Health Canada chẩn đoán rằng hiêno có ít bằng chứng cho mối can dự giữa mefloquin và nguy cơ này. Ác liệu cũng cho thấy một số bệnh nhân đã bị kê mefloquin lúc bị chống công năng với thuốc này. Health Canada sẽ làm việc sở hữu các NSX để cập nhật tờ thông tin dành cho bệnh nhân đi kèm sở hữu chế phẩm để giải thích rõ rệt hơn những cái biến cố có hại trên tâm thần có thể xuất hiện, dù rất hãn hữu xảy ra nhưng với thể vĩnh viễn ko bình phục. Một checklist sẽ được biên soạn để hỗ trợ CBYT trong việc quyết định liệu có bắt buộc kê mefloquine cho bệnh nhân hay không


Tecfidera (dimethyl fumarate) và nguy cơ thương tổn thận: Health Canada đã Phân tích lại và chẩn đoán hiện với ít bằng chứng gợi ý mức độ thương tổn thận liên quan đến Tecfidera. Thông báo này đã được cập nhật trong nhãn thuốc tại Canada. Health Canada đã đề nghị các nhà SX cung cấp thêm thông tin về độ đáng tin của thuốc ngay lúc sở hữu tàn ác liệu mới nhất


- Natalizumab và thất thường huyết học: Health Canada đã Tìm hiểu nguy cơ thất thường huyết học trên trẻ lọt lòng có mẹ được chữa trị bằng natalizumab trong thai kỳ. Health Canada kết luận với trình độ tiềm ẩn xảy ra bất thường huyết học trên nhóm trẻ lọt lòng này. Nhãn thuốc đã được cập nhật để phản chiếu nguy cơ này


- Hydroxyethyl starch và thương tổn thận cấp tính: Health Canada đã Tìm hiểu nguy cơ tổn thương thận cấp tính trên người bệnh không mang chứng bệnh trầm trọng (noncritically ill patients​) liên hệ tới hydroxyethyl starch (Voluven and Volulyte) và kết luận chưa với đủ chứng cớ hình thành mối tiếp cận giữa cặp thuốc - ADR này. Health Canada đã bắt buộc tất cả nhà SX cung cấp thêm thông báo về độ tin cậy của thuốc ngay khi có ác nghiệt liệu mới nhất


- Evotaz (atazanavir và cobicistat), Reyataz (atazanavir) và nguy cơ căn bệnh thận mãn tính: Nguy cơ chứng bệnh thận kinh niên đã được cập nhật vào mục Cảnh báo và cẩn trọng và mục ADR của nhãn thuốc Reyataz và Evotaz


- Biphosphonate và nguy cơ hoại tử xương hàm: Nguy cơ hoại tử xương hàm đã được cập nhật vào mục Cảnh báo và cẩn trọng và mục ADR của nhãn thuốc lưu hành ở Canada

0 nhận xét :

Đăng nhận xét